Di-isosynaattikoulutus Turku ja muu Suomi

Turkulainen J.Pihlajamäki Oy järjestää Di-isosynaattien turvallisuuskoulutusta koko Suomessa. 

 

Mistä di-isosynaatteja löytyy?

Di-isosynaatteja on käytössä useilla eri aloilla, esimerkiksi polyurataanimuovien valmistuksen yhteydessä. Samoin kovetteissa, maaleissa ja liimoissa on di-isosynaattia. Altistumista pidetään merkittävänä työterveysongelmana.

 

Kenelle Di-isosynaatin turvallisuuskoulutus on tarpeen?

Turvallisuuskoulutus on pakollinen kaikille, jotka käsittelevät di-isosynaatteja. Henkilöt, jotka käsittelevät kemikaalia sellaisenaan tai seoksina sekä he, jotka suorittavat kyseisten tehtävien valvontaa, tulee käydä koulutus läpi.

Kemikaalin käsittelijän/valvojan tulee olla suorittanut hyväksytysti di-isosynaatti-koulutus (24.8.2023 alkaen). Komission asetus (EU) 2020/1149, (EY) N:o 1907/2006 (REACH-asetus, liite XVII, nimeke 74). Lisätietoa löydät tyosuojelu.fi-sivustolta » 

 

Koulutuksen pääpiirteet:

Koulutuksessa kerromme mitä di-isosynaatit ovat, miksi ne ovat vaarallisia ja mitä altistuminen aiheuttaa. Samoin käsittelemme sitä, miten voit vähentää tai estää alitustumista tälle vaaralliselle kemikaalille.