Laadukkaat julkiset hankinnat - Hankintaorganisaation koulutus!

Onnistuneen hankinnan takaamiseksi julkisen sektorin hankintaorganisaatiolla tulee olla selvä käsitys siitä miten tarjousten laatu- sekä muut kilpailutekijät voidaan tarjouspyynnössä ottaa huomioon.


Hankintaorganisaation koulutuksen tarkoituksena on kartoittaa yleisimpiä ongelmatekijöitä, joita hankintayksiköt hankintaprosesseissa kohtaavat sekä selvittää mahdollisuuksia, joita hankintayksiköillä on käytettävissään hankinnan laadun varmistamiseksi.


Koulutuksessa painotetaan seuraavia asioita:

  • Kuinka läheisesti tarjoaja saa olla mukana tarjouspyyntöprosessissa ja mitkä ovat tarjoajan mukanaolon juridiset vaikutukset?
  • Tarjouspyynnön yksilöinti: tarjouksen laadulliset, tekniset ja toiminnalliset ominaisuudet tarjouskilpailuun osallistumisen edellytyksinä tai vertailuperusteina
  • Kaksivaiheinen hankintaprosessi: tarjoajan ammattitaito ja referenssit tarjouskilpailuun osallistumisen edellytyksinä tai vertailuperusteina
  • Muut tarjoajille esitetyt vaatimukset: esim. toimitusaika, takuu, liikevaihdon suuruus sekä ympäristönäkökohdat
  • Säännöt hankintalain kynnysarvon alittavissa hankinnoissa
  • Viimeisimpien hankintadirektiivien tuomat muutokset
  • Muut hankintaorganisaatiota askarruttavat hankintalakiin liittyvät asiat

Koulutuksen kesto: noin. 5 tuntia keskusteluineen


Kouluttajana toimii lakimies Jere Nieminen