Lämpösäädellyt elintarvikekuljetukset Turku ja muu Suomi

Elintarvikkeiden turvallisuus ja hyvä laatu ovat meille kaikille tärkeitä asioita. Jokapäiväiset toiminnot vaativat tietoja ja osaamista, jotta kaikki osapuolet pystyvät käsittelemään elintarvikkeita oikein ja varmistamaan niiden hyvän laadun.


Elintarvikkeiden toimintoketjussa on yhteinen tavoite eli tuotteiden toimittaminen kuluttajille turvallisesti ja laadukkaasti. Kuljetukset, kalusto, pakkaukset sekä kaikki toiminnot luovat perustan hyvälle tuoteturvallisuudelle.


Koulutuksessa käydään läpi lämpösäädeltyjen elintarvikekuljetusten erikoispiirteitä.