Tieturvakoulutukset Turku ja muu Suomi

Tieturva on koulutusohjelma, jolla Liikennevirasto, maanteiden tienpitäjänä, varmistaa tiellä työskentelevien perehdytyksen työpaikan liikenteen aiheuttamiin vaaratekijöihin.

Yleinen liikenne aiheuttaa tiellä tehtävässä työssä työntekijöille merkittäviä vaaroja. Työskentely aiheuttaa puolestaan vaaratilanteita muille tienkäyttäjille. Liikennevirasto vaatii Tieturva -pätevyydet kaikilta, jotka osallistuvat maantiellä tehtävää työhön.

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön (SPEK) vastaa Tieturvakoulutuksessa hyväksyttyjen kouluttajien sekä myönnettyjen Tieturvakorttien rekisteröinnistä.


Tieturva 1

Tieturva 1 on tarkoitettu kaikille yleisellä tiellä, kadulla tai muulla liikennealueella työskenteleville. Sen tavoitteena on lisätä työnjohdon ja työntekijöiden tietämystä työ- ja liikenneturvallisuudesta sekä yhdenmukaistaa liikenteen ohjausta tiellä tehtävissä töissä. Koulutus perehdyttää osallistujat teillä tehtävien töiden vaaroihin ja siihen, kuinka riskit tunnistetaan ja hallitaan.

Liikennevirasto edellyttää kaikilta yleisillä teillä työskenteleviltä Tieturva 1 -pätevyyttä. Se on myös edellytys Tieturva 2 -jatkokurssille osallistumiselle. Väyläviraston edelyytämän Tieturva  1 pätevyyden voi suorittaa verkkokoulutuksena, josta Väylävirasto ei veloita maksua. .  Tieturva 1  Kortti on voimassa 5 vuotta.


Lähiopetuksena suoritetun  kouutuksen  "Tiellä työskentelyn turvallisuuskoulutus kuorma-autonkuljetajille" yhteydesssä voi myös suoritaa Väyläviraston tuottaman Tieturva 1 verkkokoulutuksen, 

Tieturva 2

J. Pihlajamäki Oy tarjoaa myös Tieturva 2 -koulutukset Turussa. Muista suorittaa Tieturva 1 -koulutus ennen kuin osallistus Tieturva 2 -koulutukseen! Tieturva 1 -kortin tulee olla voimassa, jotta voit osallistua Tieturva 2 -koulutukseen.

Tieturva 2 on tarkoitettu niille, joiden tehtävänä on liikenne- ja työturvallisuudesta huolehtiminen sekä niille, jotka ovat vastuussa siitä. Tieturva 2 -koulutus kestää kaksi päivää. Suoritettuasi sen saat Tieturva 2 -kortin, joka on voimassa viisi vuotta. Tieturva 2 -pätevyyden voit uusia päivän kestävällä kertauskurssilla.

Ammattipätevyyskoulutus sivulle takaisin Ota yhteyttä
Lataa tästä - Tieturva 1

Tietöiden liikenteen järjestely- ja turvallisuuskoulutus peruskurssin oppikirja

Lataa tästä - Tieturva 2

Tiellä tehtävien töiden turvallisuuskoulutus vastuuhenkilöiden kurssin oppikirja