Ajoneuvopalot

Kuorma- ja linja-auton kuljettajan toiminta ajoneuvopalotilanteissa ja kunnossapitotyön merkitys ennaltaehkäistäessä ajoneuvopaloja.


Edistää työturvallisuutta kuljettajan työssä ja ajoneuvon paloriskien vaarojen tiedostaminen. Tiedostaa ennaltaehkäisevän toiminnan merkitys ajoneuvopalojen torjunassa sekä lisätä matkustajaturvallisuutta. Arvostaa tulityöonnetomuuksien ennaltaehkäisyä, tuntea oma vastuunsa, tuntea tulityötoimintaa keskeisesti ohjaavaa säädäntöä, ymmärtää ennakkosuunnittelun merkityksen, osata tehdä tulityöt turvallisesti sekä tarvitaessa tilata em. palvelu tuottajalta ja siihen sisältyvät vastuut ja velvoitteet.

 • Tavoite 1: Tiedosta liikenteesen ja työtapartumiin liittyvät riskit.
 • Tavoite 2: kyetä arvioimaan hätätilanteita, toiminta hätätilanteissa
 • Tavoite 3: osata käyttäytyä yrityksen imagoa tukevalla tavalla


Tuntit 1-2 Riskit tulitöissä

 • Ajoneuvopalojen vaarojen selvitys ja arviointilainsäädäntö
 • Syy miksi ajoneuvo palaa
 • ADR - ajoneuvo


Tuntit 3-4 Tulityön suunnittelu ja turvallinen toteus ajoneuvon kuljettajan kannalta

 • Tulitöiden turvallisuutta edistävä lainsäädäntö
 • Tulityön toteuttamissuunnitelma ajoneuvon yhteydessä
 • Ajoneuvon huoltamisessa huomioon otettavat turvallisuustoimenpiteet
 • Turvallisuustoimenpiteet vaiheina
 • Tulityöosapuolten velvoitteet ja tehtävät
 • Tulityövälineiden käyttö ja säilytys
 • Vaihtoehtoiset tulityömenetelmät ja välineet


Tunti 5-6 Pelastautuminen hätäilmoitus, alkusammutus ja ensiapu

 • Laakeripalon torjunta (ajoneuvon sammuttimella)
 • Ajoneuvon sammuttimien sijanti ja kuljettajan tekemät tarkistukset sammuttimen toimintakunnon toteamiseksi
 • Alkusammutus ja suojausharjoitus


Tunti 7 Toiminta ajoneuvopalotilanteessa

 • Matkustajien evakuoiminen
 • Vahinkojen rajaaminen ja sivullisten varoittaminen
 • ADR - kuljetuksen erityispiirteet