Notkelmatie 3, 21620 Kuusisto

Jari    040 719 6276

Liliana    0400 827 860

Digipiirturin käyttö, mitat ja massat koulutukset Turku ja muu Suomi

Digitaalisen ajopiirturijärjestelmän tarkoituksena on parantaa liikenneturvallisuutta, varmistaa tasapuoliset kilpailuedellytykset eri kuljetusyritysten ja -muotojen välillä sekä parantaa kuljettajien työoloja. Digitaaliset ajopiirturit ovat käytössä kaikissa EU-maissa sekä AETR-jäsenvaltioissa, joihin kuuluu mm. Venäjä.

Digipiirturin käyttö, mitat ja massat -koulutuksen tavoitteena on syventää kuljettajien ammatillista osaamista liikennekäyttäytymisessä ja työturvallisuudessa sekä antaa ajankohtaiset tiedot ajo- ja lepoaika-asetuksesta sekä vankat taidot digipiirturin käyttämiseen.