Digipiirturin käyttö, mitat ja massat koulutukset Turku ja muu Suomi

Digitaalisen ajopiirturijärjestelmän tarkoituksena on parantaa liikenneturvallisuutta, varmistaa tasapuoliset kilpailuedellytykset eri kuljetusyritysten ja -muotojen välillä sekä parantaa kuljettajien työoloja. Digitaaliset ajopiirturit ovat käytössä kaikissa EU-maissa sekä AETR-jäsenvaltioissa, joihin kuuluu mm. Venäjä.

Digipiirturin käyttö, mitat ja massat -koulutuksen tavoitteena on syventää kuljettajien ammatillista osaamista liikennekäyttäytymisessä ja työturvallisuudessa sekä antaa ajankohtaiset tiedot ajo- ja lepoaika-asetuksesta sekä vankat taidot digipiirturin käyttämiseen.