Hätäensiapu Turku ja muu Suomi

Hätäensiapukoulutus parantaa kuljettajan ensiapuvalmiuksia antamalla perustiedot ja -taidot hätäensiavun toteuttamiseen onnettomuustilanteissa sekä sairaskohtauksissa. Kurssilta saa valmiudet henkeä pelastavaan ensiapuun sekä ensiapuun sairaskohtaustilanteissa.


EFR-koulutukset

J. Pihlajamäki Oy on ensiluokkaisten EFR-koulutusten (Emergency First Aid Responder) tarjoaja Turussa. EFR-koulutuksissa yhdistyvät itseopiskelu sekä harjoittelu osaavan kouluttajan kanssa.


EFR = Emergency First Aid Responder


Emergency First Aid Responder on kansainvälisesti tunnettu ja arvostettu ensiapukoulutusjärjestelmä. Kaikista J. Pihlajanmäki Oy:n tarjoamista EFR-koulutuksista saa ensiapukortin, joka on kansainvälisesti sertifioitu.