Vesityökortti koulutus Turku ja muu Suomi

Talousveden osaamistestausjärjestelmä (OSTI-järjestelmä) otettiin käyttöön vuonna 2007. Viisi vuotta voimassa olevista vesihygieniapasseista ensimmäiset tulee uudistaa vuoden 2012 aikana. Vesihygieniapassi on jatkossa vesityökortti.


Talousvettä toimittavassa laitoksessa sekä uimahalleissa, kylpylöissä tai vastaavissa työskentelevien veden laatuun vaikuttavia toimenpiteitä suorittavien henkilöiden tulee osoittaa osaamisensa suorittamalla Valviran ylläpitämä talous- tai allasvesihygieeninen osaamistesti. Sen hyväksytysti suorittaneille Valvira myöntää vesityökortin, joka on voimassa 5 vuotta.


Kyseisissä paikoissa työskentelevällä on oltava riittävät perustiedot:

  • veden mikrobiologiasta
  • vesikemiasta
  • veden puhdistustekniikasta
  • veden käyttötarkkailusta
  • veden laatuun liittyvästä lainsäädännöstä
  • henkilökohtaisesta hygieniasta

Työnantajan täytyy lisäksi pitää kirjaa työntekijöiden laitosteknisestä ja vesihygieenisestä osaamisesta ja esittää pyydettäessä tiedot kunnan terveydensuojeluviranomaiselle.


Allasvesihygienia

Järjestämme laitosteknistä ja allasvesihygienia koulutusta. Koulutuksessa käydään läpi uimahallien allasveden vedenkäsittely ja uimahallien kiinteistötekniikan keskeiset asiat.


Talousvesihygienia

Järjestämme vesilaitostekniikka ja vesihygieniakoulutusta sekä toimimme osaamistestaajana. Toiminta-alueenamme on koko Suomi.