Puhtaan veden säiliökuljetukset Turku ja muu Suomi

Puhtaan veden säiliökuljetukset -koulutuksen tavoitteena on käydä läpi puhtaan juomaveden kuljetuksiin liittyvät eri osa-alueiden työprosessit ja kuljetuksessa huomioitavat kuljetusvälineet ja varastointimenetelmät hygieniavaatimusten mukaisesti. Koulutuksessa käydään myös läpi työtehtävien linkittyminen ja niiden vaikutukset muiden osapuolten turvalliseen työtoimintaan. Tavoitteena on myös hallinta tiedottamiseen ja tiedonkulkuun liittyvät asiat eri työolosuhteissa, esim. tehdas-, varasto- ja liikenteellisissä olosuhteissa.


Koulutuksen päätteeksi voi suorittaa vesihygieenisen osaamistestauksen ja testin hyväksyttävästi suorittaneet saavat samalla vesityökortin.