Työturvallisuuskortti Koulutus Turku ja muu Suomi

Mahdollisuus yhdistää kaksi asiaa yhdellä koulutuksella: Työturvallisuuskortti-koulutus ja kuljettajan ammattipätevyysmerkintä.


Kohderyhmä

Korttimenettely on laadittu ennen kaikkea teollisuuden yhteisille työpaikoille. Se soveltuu myös rakennusalalle, julkiselle sektorille ja telakoille.


Sisältö

Työturvallisuuskorttikoulutus on valtakunnallinen menettelytapa. Sen tavoitteena on parantaa yhteisten työpaikkojen työturvallisuutta. Koulutus sisältää seuraavia aihealueita:

  • Vastuut yhteisellä työpaikalla, työsuojelu ja työterveyshuolto
  • Riskienhallinta, esimerkiksi vaarojen tunnistaminen ja riskien arvioiminen
  • Työpaikan kuormitustekijät
  • Perehdyttäminen työtehtäviin
  • Turvallisuuden huomioiminen työvälineissä ja erilaisissa töissä
  • Toiminta onnettomuustilanteissa
  • Tentti